Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Helaas kan de behandelingen met chemo ook de nodige bijwerkingen met zich mee brengen. In een speciale opleiding tot oncologisch voetzorgverlener heb ik me gespecialiseerd in de voetzorgverlening bij mensen met kanker.

Wanneer u voor de eerste keer bij mij komt voor een behandeling, is het vaak alleen om een screening te doen van uw voeten. Aan de hand van deze screening zal ik met uw toestemming contact opnemen met uw behandelend team. Om u de veilige voetzorg te kunnen bieden bepaal ik in het contact met uw arts of verpleegkundige het juiste moment voor de behandeling, waarin er geen risico’s genomen worden.
Wanneer deze de toestemming geeft voor behandeling zal ik met u een afspraak maken voor een passend behandelmoment binnen uw chemo behandeling. Zonder de toestemming contact op te nemen met uw behandelend team kunnen wij u helaas niet behandelen.